consultatie palliatieve zorg en transmurale consultatie

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Neem contact op met het consultatieteam in uw regio.

Consulteer een expert
De consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een artsconsulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?
  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart
Wie zijn de consulenten?
De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.

Praktische ondersteuning
Om de expertise van de consulenten nog laagdrempeliger en effectiever beschikbaar te stellen aan zorgverleners is de consultatievoorziening regionaal, lokaal én transmuraal georganiseerd. Zorgverleners binnen de hele zorgketen kunnen een beroep doen op deze consulenten voor advies en ondersteuning bij specialistische en complexe zorgvragen. Ook zijn de consulenten beschikbaar voor bijdragen aan deskundigheidsbevordering, betere communicatie, afstemmingsvraagstukken en inzet bij Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).

Meer informatie
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

Jaarverslag consultatie palliatieve zorg 2017

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: