cancer survivorship

Mensen die leven met of na kanker kampen lang na de behandeling nog met klachten. Zij zijn bijvoorbeeld elke dag moe of angstig voor terugkeer van de kanker. Voor deze klachten worden zij vaak niet verwezen naar passende zorg. Meer dan 800.000 mensen leven met of na kanker en dit aantal groeit. Recente behandelmogelijkheden kunnen bepaalde kankersoorten langer onder controle houden, maar hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. IKNL en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) beschrijven de aard en omvang van deze klachten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’.

Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker, IKNL & NFK, 2019.

KIB_over leven met en na kanker_man

Veel mensen ervaren na kanker belemmeringen in het sociale leven en in hun werk. Hier ligt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die kanker overleefden weer naar eigen wens aan de samenleving kunnen deelnemen. Zorgprofessionals en patiëntenorganisaties pleiten als eerste stap voor aandacht voor de gevolgen van kanker en het op tijd aanbieden van mogelijke aanvullende zorg, zowel tijdens als na de medische behandeling. 

Zorg voor cancer survivors

Aandacht en zorg voor de gevolgen van de ziekte en behandeling is vanaf diagnose van de ziekte aan de orde. Het begint met het informeren: mensen voorbereiden op de impact en mogelijke gevolgen van kanker en de behandeling. Gedurende alle fasen van het ziektebeloop is het signaleren van de behoefte aan zorg voor de gevolgen van kanker nodig. Naar gelang de behoefte worden mensen met kanker verwezen naar passende zorg. De zorg voor cancer survivors is een integraal onderdeel van de oncologische zorg (zie ook kankersoorten en onderzoek). Dit vraagt om het organiseren van continuïteit in de keten, het implementeren van interventies/zorg en nauwe samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijn zorgverleners.

Taskforce Cancer Survivorship

De Taskforce Cancer Surviorship is een samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor cancer survivors mogelijk te maken.

informeren ISVBO_v3-01
signaleren
verwijzen
behandelen
organiseren
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: